Web Sitesi Kullanım Koşulları Bu metin İLAN SİTESİ’nun web sitesini kullanacak olan Kullanıcı/Kullanıcılar için bilinmesi gerekli olan kullanım koşullarının neler olduğunu açıklamaktadır. Aşağıdaki tanımlar http://www.ilansitesi.com/ sitesinin kullanımı için önemlidir. Buna göre; İLAN SİTESİ: Sitenin sahibi olan İlan Sitesi A.Ş.’yi, FSEK: 5946 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu, Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar: Sitede yer alan iletişim formunda yer alan bilgileri kendi açık rızaları ile veren veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri, Web Sitesi: http://www.ilansitesi.com/ adresinde yer alan web sitesini, 5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücade Edilmesi Hakkında Kanunu, ifade eder. Kullanım Koşulları Kullanıcı veya Kullanıcılar, işbu Site'yi ziyaret ederken, Site'de yer alan, ister İLAN SİTESİ’na isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site'nin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan İLAN SİTESİ veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site'de yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin İLAN SİTESİ tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir. Kullanıcı veya Kullanıcılar, İLAN SİTESİ logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten İLAN SİTESİ’nun veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir. Kullanıcı veya Kullanıcılar, İLAN SİTESİ’nun, Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya Kişisel Verilerin Korunması Politikasını tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu bilmektedir. FSEK ve 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde bir başka Web Sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin İLAN SİTESİ ile ilgisi olmadığını ve İLAN SİTESİ’nun bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan İLAN SİTESİ’nun sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir. Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde İLAN SİTESİ’na veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, İLAN SİTESİ’nun bu materyallerle ilgili olarak FSEK'in düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların İLAN SİTESİ’nun izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir. Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Web Sitesinde yer alan içeriklerin ve İLAN SİTESİ’na ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını olarak kabul ve beyan etmişlerdir.

www.000webhost.com